განაღდება

განაღდება

ინსტრუმენტი
ქვეყნები
ვალუტა
გადამხდელის საკომისიო
გადახდის ვადა
მისამართი
საბანკო ბარათზე
Visa/MasterCard ПриватБанка
UAH
3.5% + 7 UAH მომენტალური
Visa/MasterCard
AZN
1% - 2,5%, არანაკლებ 1 AZN მომენტალური
საბანკო ბარათზე NSMEP
UAH
2%, არანაკლებ 2 UAH სისტემის პირობების გათავალისწინებით
Visa/MasterCard
RUB, USD
2.9%+50 RUB-დან მომენტალური
Visa/MasterCard
UAH
4.0% + 20 UAH მომენტალური
На банковский счёт
ACH Transfer
USD
1% + $5 30 დღემდე
რუსეთში არსებული ბანკების საბანკო ანგარიშზე
RUB
2.9% + 25 RUB 3-დან 6 სამუშაო დღემდე
To the bank account in Polish banks
PLN
1.9% 1 საბანკო დღე
Express Elixir
PLN
1.9% + 5 PLN მომენტალური
На банковский счет банков Китая
USD, CNY
2.9% + $10 3-დან 6 სამუშაო დღემდე
Wire Transfer (SWIFT)
USD, EUR
2.9% + $30 30 დღემდე
Liberty Bank
GEL
3.5% მომენტალური
Liberty Bank USD ACC
USD
3.5% მომენტალური
Other Georgian banks
GEL
2% + 0.5 GEL 1 საბანკო დღე
ნაღდი ანგარიშსწორებით
Cashier`s Check
USD, EUR
1% + $5 6 სამუშაო დღემდე
RUB
2.9% მომენტალური
რუსეთის საფოსტო განყოფილება
RUB
4%, არანაკლებ 100 RUB 5 სამუშაო დღემდე
საფოსტო განყოფილება China Post Office
USD, CNY
2.9% + $10 15-20 წუთი
Cash Out in Georgia
GEL
3.5% მომენტალური
Не найдено ни одного способа вывода