განაღდება

განაღდება

ინსტრუმენტი
ქვეყნები
ვალუტა
გადამხდელის საკომისიო
მისამართი
საბანკო ბარათზე
Visa/MasterCard ПриватБанка
UAH
3.5% + 7 UAH
საბანკო ბარათზე NSMEP
UAH
2%, არანაკლებ 2 UAH
Visa/MasterCard
RUB, USD
2.9%+50 RUB-დან
Visa/MasterCard
UAH
4.0% + 20 UAH
На банковский счёт
ACH Transfer
USD
1% + $5
რუსეთში არსებული ბანკების საბანკო ანგარიშზე
RUB
2.9% + 25 RUB
To the bank account in Polish banks
PLN
1.9%
Express Elixir
PLN
1.9% + 5 PLN
На банковский счет банков Китая
USD, CNY
2.9% + $10
Wire Transfer (SWIFT)
USD, EUR
2.9% + $30
Liberty Bank
GEL
3.5%
Liberty Bank USD ACC
USD
3.5%
Other Georgian banks
GEL
2% + 0.5 GEL
ნაღდი ანგარიშსწორებით
Cashier`s Check
USD, EUR
1% + $5
RUB
2.9%
რუსეთის საფოსტო განყოფილება
RUB
4%, არანაკლებ 100 RUB
საფოსტო განყოფილება China Post Office
USD, CNY
2.9% + $10
Cash Out in Georgia
GEL
3.5%
Не найдено ни одного способа вывода