რა არის ვიდეო-იდენტიფიკაცია?

რა არის ვიდეო-იდენტიფიკაცია?

ვიდეო-იდენტიფიკაციის პროცესი ტარდება ქართულ ენაზე, თქვენი პირადობის დამადასტურებელი ორი დოკუმენტის გამოყენებით.

ეს გზა საშუალებას გაძლევთ იდენტიფიკაცია გაიაროთ თქვენთვის სასურველ პირობებში და დიდი დრო არ დახარჯოთ.

ამ გზით იდენტიფიკაციის გასავლელად თქვენს პირად პროფილში უნდა ჩაატაროთ შემდეგი მოქმედებები: კონფიგურაცია — იდენტიფიკაცია და ლიმიტები — იდენტიფიკაციის გავლა
და ლიმიტის გაზრდა. შემდეგ მითითებული გზებიდან აირჩიეთ „ვიდეო-იდენტიფიკაცია“.

ყურადღებით შეავსეთ თქვენი პირადი პროფილის მონაცემები და განცხადება, ზუსტად პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტების მონაცემების შესაბამისად.
შემდეგ მიჰყევით ინსტრუქციას, გაიარეთ განაცხადის რეგისტრაცია განაცხადზე შემდეგი ფოტოების თანდართვით:

  • განაცხადების შევსებული ფორმის
  • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის
  • პირადობის დამადასტურებელი მეორე, დამატებითი დოკუმენტის.
  • შემდეგ დაელოდეთ სპეციალისტთან დაკავშირებას განაცხადის შეტანიდან არა უადრეს ერთი დღისა. სეანსის ხანგრძლივობა საშუალოდ არის 15 წუთი.