რა არის გამარტივებული იდენტიფიკაცია?

რა არის გამარტივებული იდენტიფიკაცია?

ამ გზით იდენტიფიკაციისათვის უნდა შეიტანოთ შემდეგი ინფორმაცია:

  • გვარი, სახელი, მამის სახელი, პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის სერია და ნომერი.
  • საჭიროა აგრეთვე დაადასტუროთ თქვენი მობილური ტელეფონის ნომერი, რომელზეც მოვა SMS კოდით, რომელიც უნდა შეიყვანოთ გამარტივებული იდენტიფიკაციის დასასრულებლად.