არაიდენტიფიცირებული საფულის შესაძლებლობები

არაიდენტიფიცირებული საფულის შესაძლებლობები

არაიდენტიფიცირებულ მომხმარებელს არ შეუძლია ვალუტის გაცვლა და ფულადი სახსრების გამოტანა.

იდენტიფიცირების გარეშე შესაძლებელია მხოლოდ პროვაიდერების მომსახურების გადახდა პირდი პროფილის განყოფილებაში „გადახდა“, დადგენილი მინიმალური ლიმიტების ფარგლებში.