უსაფრთხოება

უსაფრთხოება


რამდენად უსაფრთხოა “ერთიანი საფულე” Wallet One?

საგადახდო სისტემა Wallet One ლიცენზირებულია ზედამხედველობის ორგანოს მიერ თითოეულ წარმომადგენლობით ქვეყანაში, შესაბამისად, აბსოლუტურად უსაფრთხოა. Wallet One იყენებს უსაფრთხოების შემდეგ სტანდარტებს: PCI DSS, SSL-პროტოკოლი, უსაფრთხოების სისტემას Verified by Visa и MasterCard SecureCode.

PCI DSS — უსაფრთხოების საერთაშორისო სტანდარტი, საგადახდო ბარათების წარმოების უსაფრთხოების სტანდარტების თანახმად საბჭოს მიერ შემუშავებული (Payment Card Industry Security Standards Council). იგი გვიყენებს 12 მოთხოვნას უსაფრთხო სისტემების შექმნასა და მომსახურებაში და მიღებულია უმსხვილესი საერთაშორისო საგადახდო სისტემების მიერ. Wallet One ყოველდღიურად გადის ტესტირებებს PCI DSS-ის სტანდარტების მიხედვით.

SSL-პროტოკოლი (Secure Sockets Layer) — კრიპტოგრაფიკული სატრანსპორტო მექანიზმი, რომელიც უზრუნველყოფს მონაცემთა გადაცემის უსაფრთხოებას.

Verified by Visa — გადახდების განხორციელებისას უსაფრთხოების დამატებითი ტექნოლოგია, შემუშავებული გადახდის სისტემა Visa-ს მიერ.

MasterCard SecureCode — დამატებითი უსაფრთხოება საბანკო MasterCard ბარათებით გადახდებზე.

ასევე ჩვენ ვიყენებთ ანტიფროდსისტემას, განკუთვნილი თაღლითური გადახდების გამოაშკარავებისთვის. ამით Wallet One კიდევ უფრო მოსახერხებელი და უსაფრთხო საგადახდო სისტემაა ყველასთვის, თაღლითების გარდა.


ერთიანი საფულის უსაფრთხოების ძირითადი წესები მომხმარებლებისთვის

Wallet One აკეთებს ყველაფერს იმისთვის, რომ მომსახურება იყოს სანდო და უსაფრთხო. მიუხედავად ამისა, თქვენც უნდა იზრუნოთ თქვენი ფულის უსაფრთხოებაზე.

პაროლი

საიმედო პაროლი — უსაფრთხოების პირველი მთავარი წესი. კარგი პაროლი შედგება ციფრებისა და ასოებისგან, მოიცავს არანაკლებ 6 სიმბოლოს. პაროლის მოფიქრებისას არ გამოიყენოთ თქვენთან პირდაპირ დაკავშირებული რიცხვები (ტელეფონის ნომერი, დაბადების თარიღი, პასპორტის ნომერი).
არ ჩაიწეროთ პაროლი (არ შეინახოთ ტელეფონში ან კომპიუტერში). რა თქმა უნდა, დღესდღეობით ყველას გვიწევს უამრავი პაროლის შექმნა, ყველას დამახსოვრება კი იოლი არ არის. თუმცა, თქვენი საფულე არ უნდა იყოს საფრთხეში. პაროლის დამახსოვრება მარტივია — საკმარისია ხშირად შეხვიდეთ თქვენი საფულის პროფილში!

ანტივირუსი

ანტივირუსის დაყენება მნიშვნელოვანია თქვენს კომპიუტერში შენახული ნებისმიერი მონაცემის დაცვისთვის. ყველაზე მნიშვნელოვანი კი ის არის, რომ დაგიცავთ ისეთი მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მოპარვისგან, როგორიცაა: საფულის პაროლი, საბანკო რეკვიზიტები ან საბანკო ბარათის ნომრები.

საფულის რა ინფორმაცია არ უნდა გავუმხილოთ სხვა ადამიანს?

არავის აცნობოთ თქვენს საფულესთან დაკავშირებული ინფორმაცია, გარდა საფულის ნომრისა. მეტიც, ერთიანი საფულით სარგებლობისას ამასაც შეგვიძლია თავი ავარიდოთ: ჩვენს მომხმარებლებს ხომ ერთმანეთთან თანხის გადატანა ტელეფონის ნომრით ან ელ-ფოსტითაც შეუძლიათ.