ტარიფები

გადახდები
მეთოდებით

სტარტაპი
korporacja 100 000 RUB korporacja $3 000 korporacja 30 000 ₴ korporacja 2 000 € korporacja 10 000 000 Br korporacja 1 000 000 T korporacja R100 000 korporacja 12 000 TJS korporacja 3000 Komisja płatnika korporacja 5000 PLN korporacja 50 000 AZN
მცირე ბიზნესი
korporacja 500 000 RUB korporacja $17 000 korporacja 170 000 ₴ korporacja 10 000 € korporacja 20 000 000 Br korporacja 10 000 000 T korporacja R350 000 korporacja 60 000 TJS korporacja 15 000 Komisja płatnika korporacja 30 000 PLN korporacja 300 000 AZN
საშუალო ბიზნესი
korporacja 1 000 000 RUB korporacja $35 000 korporacja 350 000 ₴ korporacja 20 000 € korporacja 50 000 000 Br korporacja 30 000 000 T korporacja R1 000 000 korporacja 120 000 TJS korporacja 30 000 Komisja płatnika korporacja 60 000 PLN korporacja 600 000 AZN
მსხვილი ბიზნესი
korporacja 5 000 000 RUB korporacja $170 000 korporacja 1 700 000 ₴ korporacja 100 000 € korporacja 150 000 000 Br korporacja 60 000 000 T korporacja R2 000 000 korporacja 600 000 TJS korporacja 150 000 Komisja płatnika korporacja 300 000 PLN korporacja 1 000 000 AZN
კორპორაცია
narzędzie 5 000 000 RUB narzędzie $170 000 narzędzie 1 700 000 ₴ narzędzie 100 000 € narzędzie 150 000 000 Br narzędzie 60 000 000 T narzędzie R2 000 000 narzędzie 600 000 TJS narzędzie 150 000 Yandex.money narzędzie 300 000 PLN narzędzie 1 000 000 AZN 
ინსტრუმენტი
საკომისიო მაღაზიიდან
გადამხდელის საკომისიო
ელექტრონული ფული
Wallet One
5%
0%
5%/0%|5%/0%|5%/0%|5%/0%|5%/0% 6%*/0%|6%*/0%|6%*/0%|6%*/0%|6%*/0%
5%/0%|5%/0%|5%/0%|5%/0%|5%/0% 6%*/0%|6%*/0%|6%*/0%|6%*/0%|6%*/0%
3.95%/0%|3.75%/0%|3.55%/0%|3.35%/0%|2.95%/0% 4.95%*/0%|4.75%*/0%|4.55%*/0%|4.35%*/0%|3.95%*/0%
3.6%/0%|3.2%/0%|2.8%/0%|2.4%/0%|2%/0% 4.6%*/0%|4.2%*/0%|3.8%*/0%|3.4%*/0%|3%*/0%
4%/0%|3.7%/0%|3.5%/0%|3.3%/0%|3%/0% 5%*/0%|4.7%*/0%|4.5%*/0%|4.3%*/0%|4%*/0%
4%/0%|4%/0%|4%/0%|4%/0%|4%/0% 5%*/0%|5%*/0%|5%*/0%|5%*/0%|5%*/0%
Qiwi Wallet
4.5%-დან
0-6%
4.5%-დან/0-6%|4.2%-დან/0-6%|4%-დან/0-6%|3.8%-დან/0-6%|3.6%-დან/0-6% 5.5%-დან*/0-6%|5.2%-დან*/0-6%|5%-დან*/0-6%|4.8%-დან*/0-6%|4.6%-დან*/0-6%
3%/0-6%|2.9%/0-6%|2.8%/0-6%|2.7%/0-6%|2.6%/0-6% 4%*/0-6%|3.9%*/0-6%|3.8%*/0-6%|3.7%*/0-6%|3.6%*/0-6%
4.5%-დან/0-6%|4.2%-დან/0-6%|4%-დან/0-6%|3.8%-დან/0-6%|3.6%-დან/0-6% 5.5%-დან*/0-6%|5.2%-დან*/0-6%|5%-დან*/0-6%|4.8%-დან*/0-6%|4.6%-დან*/0-6%
Яндекс.Деньги
4.5%-დან
0%
4.5%-დან/0%|4.2%-დან/0%|4%-დან/0%|3.8%-დან/0%|3.6%-დან/0% 5.5%-დან*/0%|5.2%-დან*/0%|5%-დან*/0%|4.8%-დან*/0%|4.6%-დან*/0%
4.5%-დან/0%|4.2%-დან/0%|4%-დან/0%|3.8%-დან/0%|3.6%-დან/0% 5.5%-დან*/0%|5.2%-დან*/0%|5%-დან*/0%|4.8%-დან*/0%|4.6%-დან*/0%
LiqPay
4%
0%
4%/0%|4%/0%|4%/0%|4%/0%|4%/0% 5%*/0%|5%*/0%|5%*/0%|5%*/0%|5%*/0%
4%/0%|4%/0%|4%/0%|4%/0%|4%/0% 5%*/0%|5%*/0%|5%*/0%|5%*/0%|5%*/0%
სხვა
5%
0%
5%/0%|4.5%/0%|4%/0%|3.5%/0%|3%/0% 6%*/0%|5.5%*/0%|5%*/0%|4.5%*/0%|4%*/0%
5%/0%|4.5%/0%|4%/0%|3.5%/0%|3%/0% 6%*/0%|5.5%*/0%|5%*/0%|4.5%*/0%|4%*/0%
5%/0%|4.5%/0%|4%/0%|3.5%/0%|3%/0% 6%*/0%|5.5%*/0%|5%*/0%|4.5%*/0%|4%*/0%
5%/0%|4.5%/0%|4%/0%|3.5%/0%|3%/0% 6%*/0%|5.5%*/0%|5%*/0%|4.5%*/0%|4%*/0%
5%/0%|4.5%/0%|4%/0%|3.5%/0%|3%/0% 6%*/0%|5.5%*/0%|5%*/0%|4.5%*/0%|4%*/0%
საბანკო ბარათები
MasterCard
4%
0%
4%/0%|3.5%/0%|3%/0%|2.8%/0%|2.7%/0% 5%*/0%|4.5%*/0%|4%*/0%|3.8%*/0%|3.7%*/0%
4%/0%|3.5%/0%|3%/0%|2.8%/0%|2.7%/0% 5%*/0%|4.5%*/0%|4%*/0%|3.8%*/0%|3.7%*/0%
4%/0%|3.5%/0%|3%/0%|2.8%/0%|2.7%/0% 5%*/0%|4.5%*/0%|4%*/0%|3.8%*/0%|3.7%*/0%
4%/0%|3.5%/0%|3.0%/0%|2.8%/0%|2.7%/0% 5%*/0%|4.5%*/0%|4%*/0%|3.8%*/0%|3.7%*/0%
4%/0%|3.5%/0%|3.0%/0%|2.8%/0%|2.7%/0% 5%*/0%|4.5%*/0%|4%*/0%|3.8%*/0%|3.7%*/0%
4%/0%|4%/0%|4%/0%|4%/0%|4%/0% 5%*/0%|5%*/0%|5%*/0%|5%*/0%|5%*/0%
Visa
4%
0%
4%/0%|3.5%/0%|3%/0%|2.8%/0%|2.7%/0% 5%*/0%|4.5%*/0%|4%*/0%|3.8%*/0%|3.7%*/0%
4%/0%|3.5%/0%|3%/0%|2.8%/0%|2.7%/0% 5%*/0%|4.5%*/0%|4%*/0%|3.8%*/0%|3.7%*/0%
4%/0%|3.5%/0%|3%/0%|2.8%/0%|2.7%/0% 5%*/0%|4.5%*/0%|4%*/0%|3.8%*/0%|3.7%*/0%
4%/0%|3.5%/0%|3.0%/0%|2.8%/0%|2.7%/0% 5%*/0%|4.5%*/0%|4%*/0%|3.8%*/0%|3.7%*/0%
4%/0%|3.5%/0%|3.0%/0%|2.8%/0%|2.7%/0% 5%*/0%|4.5%*/0%|4%*/0%|3.8%*/0%|3.7%*/0%
4%/0%|4%/0%|4%/0%|4%/0%|4%/0% 5%*/0%|5%*/0%|5%*/0%|5%*/0%|5%*/0%
Apple Pay
4%
0%
4%/0%|3.5%/0%|3%/0%|2.8%/0%|2.7%/0% 5%*/0%|4.5%*/0%|4%*/0%|3.8%*/0%|3.7%*/0%
4%/0%|3.5%/0%|3%/0%|2.8%/0%|2.7%/0% 5%*/0%|4.5%*/0%|4%*/0%|3.8%*/0%|3.7%*/0%
4%/0%|3.5%/0%|3%/0%|2.8%/0%|2.7%/0% 5%*/0%|4.5%*/0%|4%*/0%|3.8%*/0%|3.7%*/0%
4%/0%|3.5%/0%|3%/0%|2.8%/0%|2.7%/0% 5%*/0%|4.5%*/0%|4%*/0%|3.8%*/0%|3.7%*/0%
4%/0%|3.5%/0%|3%/0%|2.8%/0%|2.7%/0% 5%*/0%|4.5%*/0%|4%*/0%|3.8%*/0%|3.7%*/0%
4%/0%|4%/0%|4%/0%|4%/0%|4%/0% 5%*/0%|5%*/0%|5%*/0%|5%*/0%|5%*/0%
საბანკო ბარათზე NSMEP (უკრაინა)
4%
0%
4%/0%|4%/0%|4%/0%|4%/0%|4%/0% 5%*/0%|5%*/0%|5%*/0%|5%*/0%|5%*/0%
4%/0%|4%/0%|4%/0%|4%/0%|4%/0% 5%*/0%|5%*/0%|5%*/0%|5%*/0%|5%*/0%
ინტერნეტ-ბანკინგი
Альфа-клик
4.5%
0%
4.5%/0%|4%/0%|3.5%/0%|3%/0%|2.5%/0% 5.5%*/0%|5%*/0%|4.5%*/0%|4%*/0%|3.5%*/0%
4.5%/0%|4%/0%|3.5%/0%|3%/0%|2.5%/0% 5.5%*/0%|5%*/0%|4.5%*/0%|4%*/0%|3.5%*/0%
Интернет-банк «PSB-Retail» («Промсвязьбанк»)
4.5%
0%
4.5%/0%|4%/0%|3.5%/0%|3%/0%|2.5%/0% 5.5%*/0%|5%*/0%|4.5%*/0%|4%*/0%|3.5%*/0%
4.5%/0%|4%/0%|3.5%/0%|3%/0%|2.5%/0% 5.5%*/0%|5%*/0%|4.5%*/0%|4%*/0%|3.5%*/0%
Приват 24
4%
2%
4%/2%|4%/2%|4%/2%|4%/2%|4%/2% 5%*/2%|5%*/2%|5%*/2%|5%*/2%|5%*/2%
4%/2%|4%/2%|4%/2%|4%/2%|4%/2% 5%*/2%|5%*/2%|5%*/2%|5%*/2%|5%*/2%
ERIP
4%
0%
4%/0%|3.7%/0%|3.5%/0%|3.3%/0%|3%/0% 5%*/0%|4.7%*/0%|4.5%*/0%|4.3%*/0%|4%*/0%
4%/0%|3.7%/0%|3.5%/0%|3.3%/0%|3%/0% 5%*/0%|4.7%*/0%|4.5%*/0%|4.3%*/0%|4%*/0%
EFT
3.95%
0%
3.95%/0%|3.75%/0%|3.55%/0%|3.35%/0%|2.95%/0% 4.95%*/0%|4.75%*/0%|4.55%*/0%|4.35%*/0%|3.95%*/0%
3.95%/0%|3.75%/0%|3.55%/0%|3.35%/0%|2.95%/0% 4.95%*/0%|4.75%*/0%|4.55%*/0%|4.35%*/0%|3.95%*/0%
SID instant EFT
3.95%
1.75%
3.95%/1.75%|3.75%/1.75%|3.55%/1.75%|3.35%/1.75%|2.95%/1.75% 4.95%*/1.75%|4.75%*/1.75%|4.55%*/1.75%|4.35%*/1.75%|3.95%*/1.75%
3.95%/1.75%|3.75%/1.75%|3.55%/1.75%|3.35%/1.75%|2.95%/1.75% 4.95%*/1.75%|4.75%*/1.75%|4.55%*/1.75%|4.35%*/1.75%|3.95%*/1.75%
mTransfer
2.9%, არანაკლებ 0.30 PLN
0%
2.9%, არანაკლებ 0.30 PLN/0%|2.8%, არანაკლებ 0.30 PLN/0%|2.7%, არანაკლებ 0.30 PLN/0%|2.6%, არანაკლებ 0.30 PLN/0%|2.5%, არანაკლებ 0.30 PLN/0% 3.9%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%|3.8%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%|3.7%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%|3.6%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%|3.5%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%
2.9%, არანაკლებ 0.30 PLN/0%|2.8%, არანაკლებ 0.30 PLN/0%|2.7%, არანაკლებ 0.30 PLN/0%|2.6%, არანაკლებ 0.30 PLN/0%|2.5%, არანაკლებ 0.30 PLN/0% 3.9%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%|3.8%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%|3.7%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%|3.6%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%|3.5%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%
Alior Bank
2.9%, არანაკლებ 0.30 PLN
0%
2.9%, არანაკლებ 0.30 PLN/0%|2.8%, არანაკლებ 0.30 PLN/0%|2.7%, არანაკლებ 0.30 PLN/0%|2.6%, არანაკლებ 0.30 PLN/0%|2.5%, არანაკლებ 0.30 PLN/0% 3.9%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%|3.8%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%|3.7%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%|3.6%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%|3.5%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%
2.9%, არანაკლებ 0.30 PLN/0%|2.8%, არანაკლებ 0.30 PLN/0%|2.7%, არანაკლებ 0.30 PLN/0%|2.6%, არანაკლებ 0.30 PLN/0%|2.5%, არანაკლებ 0.30 PLN/0% 3.9%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%|3.8%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%|3.7%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%|3.6%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%|3.5%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%
ING Bank
2.9%, არანაკლებ 0.30 PLN
0%
2.9%, არანაკლებ 0.30 PLN/0%|2.8%, არანაკლებ 0.30 PLN/0%|2.7%, არანაკლებ 0.30 PLN/0%|2.6%, არანაკლებ 0.30 PLN/0%|2.5%, არანაკლებ 0.30 PLN/0% 3.9%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%|3.8%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%|3.7%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%|3.6%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%|3.5%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%
2.9%, არანაკლებ 0.30 PLN/0%|2.8%, არანაკლებ 0.30 PLN/0%|2.7%, არანაკლებ 0.30 PLN/0%|2.6%, არანაკლებ 0.30 PLN/0%|2.5%, არანაკლებ 0.30 PLN/0% 3.9%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%|3.8%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%|3.7%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%|3.6%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%|3.5%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%
Przelew24 BZ WBK
2.9%, არანაკლებ 0.30 PLN
0%
2.9%, არანაკლებ 0.30 PLN/0%|2.8%, არანაკლებ 0.30 PLN/0%|2.7%, არანაკლებ 0.30 PLN/0%|2.6%, არანაკლებ 0.30 PLN/0%|2.5%, არანაკლებ 0.30 PLN/0% 3.9%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%|3.8%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%|3.7%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%|3.6%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%|3.5%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%
2.9%, არანაკლებ 0.30 PLN/0%|2.8%, არანაკლებ 0.30 PLN/0%|2.7%, არანაკლებ 0.30 PLN/0%|2.6%, არანაკლებ 0.30 PLN/0%|2.5%, არანაკლებ 0.30 PLN/0% 3.9%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%|3.8%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%|3.7%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%|3.6%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%|3.5%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%
iPKO Online (Bank PKO BP)
2.9%, არანაკლებ 0.30 PLN
0%
2.9%, არანაკლებ 0.30 PLN/0%|2.8%, არანაკლებ 0.30 PLN/0%|2.7%, არანაკლებ 0.30 PLN/0%|2.6%, არანაკლებ 0.30 PLN/0%|2.5%, არანაკლებ 0.30 PLN/0% 3.9%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%|3.8%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%|3.7%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%|3.6%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%|3.5%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%
2.9%, არანაკლებ 0.30 PLN/0%|2.8%, არანაკლებ 0.30 PLN/0%|2.7%, არანაკლებ 0.30 PLN/0%|2.6%, არანაკლებ 0.30 PLN/0%|2.5%, არანაკლებ 0.30 PLN/0% 3.9%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%|3.8%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%|3.7%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%|3.6%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%|3.5%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%
Bank BPH
2.9%, არანაკლებ 0.30 PLN
0%
2.9%, არანაკლებ 0.30 PLN/0%|2.8%, არანაკლებ 0.30 PLN/0%|2.7%, არანაკლებ 0.30 PLN/0%|2.6%, არანაკლებ 0.30 PLN/0%|2.5%, არანაკლებ 0.30 PLN/0% 3.9%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%|3.8%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%|3.7%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%|3.6%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%|3.5%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%
2.9%, არანაკლებ 0.30 PLN/0%|2.8%, არანაკლებ 0.30 PLN/0%|2.7%, არანაკლებ 0.30 PLN/0%|2.6%, არანაკლებ 0.30 PLN/0%|2.5%, არანაკლებ 0.30 PLN/0% 3.9%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%|3.8%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%|3.7%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%|3.6%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%|3.5%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%
R-Przelew
2.9%, არანაკლებ 0.30 PLN
0%
2.9%, არანაკლებ 0.30 PLN/0%|2.8%, არანაკლებ 0.30 PLN/0%|2.7%, არანაკლებ 0.30 PLN/0%|2.6%, არანაკლებ 0.30 PLN/0%|2.5%, არანაკლებ 0.30 PLN/0% 3.9%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%|3.8%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%|3.7%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%|3.6%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%|3.5%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%
2.9%, არანაკლებ 0.30 PLN/0%|2.8%, არანაკლებ 0.30 PLN/0%|2.7%, არანაკლებ 0.30 PLN/0%|2.6%, არანაკლებ 0.30 PLN/0%|2.5%, არანაკლებ 0.30 PLN/0% 3.9%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%|3.8%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%|3.7%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%|3.6%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%|3.5%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%
Orange (mBank)
2.9%, არანაკლებ 0.30 PLN
0%
2.9%, არანაკლებ 0.30 PLN/0%|2.8%, არანაკლებ 0.30 PLN/0%|2.7%, არანაკლებ 0.30 PLN/0%|2.6%, არანაკლებ 0.30 PLN/0%|2.5%, არანაკლებ 0.30 PLN/0% 3.9%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%|3.8%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%|3.7%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%|3.6%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%|3.5%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%
2.9%, არანაკლებ 0.30 PLN/0%|2.8%, არანაკლებ 0.30 PLN/0%|2.7%, არანაკლებ 0.30 PLN/0%|2.6%, არანაკლებ 0.30 PLN/0%|2.5%, არანაკლებ 0.30 PLN/0% 3.9%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%|3.8%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%|3.7%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%|3.6%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%|3.5%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%
Credit Agricole
2.9%, არანაკლებ 0.30 PLN
0%
2.9%, არანაკლებ 0.30 PLN/0%|2.8%, არანაკლებ 0.30 PLN/0%|2.7%, არანაკლებ 0.30 PLN/0%|2.6%, არანაკლებ 0.30 PLN/0%|2.5%, არანაკლებ 0.30 PLN/0% 3.9%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%|3.8%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%|3.7%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%|3.6%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%|3.5%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%
2.9%, არანაკლებ 0.30 PLN/0%|2.8%, არანაკლებ 0.30 PLN/0%|2.7%, არანაკლებ 0.30 PLN/0%|2.6%, არანაკლებ 0.30 PLN/0%|2.5%, არანაკლებ 0.30 PLN/0% 3.9%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%|3.8%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%|3.7%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%|3.6%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%|3.5%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%
BNP Paribas
2.9%, არანაკლებ 0.30 PLN
0%
2.9%, არანაკლებ 0.30 PLN/0%|2.8%, არანაკლებ 0.30 PLN/0%|2.7%, არანაკლებ 0.30 PLN/0%|2.6%, არანაკლებ 0.30 PLN/0%|2.5%, არანაკლებ 0.30 PLN/0% 3.9%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%|3.8%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%|3.7%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%|3.6%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%|3.5%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%
2.9%, არანაკლებ 0.30 PLN/0%|2.8%, არანაკლებ 0.30 PLN/0%|2.7%, არანაკლებ 0.30 PLN/0%|2.6%, არანაკლებ 0.30 PLN/0%|2.5%, არანაკლებ 0.30 PLN/0% 3.9%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%|3.8%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%|3.7%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%|3.6%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%|3.5%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%
SOFORT PLN
2.9%, არანაკლებ 0.45 PLN
0%
2.9%, არანაკლებ 0.45 PLN/0%|2.8%, არანაკლებ 0.45 PLN/0%|2.7%, არანაკლებ 0.45 PLN/0%|2.6%, არანაკლებ 0.45 PLN/0%|2.5%, არანაკლებ 0.45 PLN/0% 3.9%, არანაკლებ 0.45 PLN*/0%|3.8%, არანაკლებ 0.45 PLN*/0%|3.7%, არანაკლებ 0.45 PLN*/0%|3.6%, არანაკლებ 0.45 PLN*/0%|3.5%, არანაკლებ 0.45 PLN*/0%
2.9%, არანაკლებ 0.45 PLN/0%|2.8%, არანაკლებ 0.45 PLN/0%|2.7%, არანაკლებ 0.45 PLN/0%|2.6%, არანაკლებ 0.45 PLN/0%|2.5%, არანაკლებ 0.45 PLN/0% 3.9%, არანაკლებ 0.45 PLN*/0%|3.8%, არანაკლებ 0.45 PLN*/0%|3.7%, არანაკლებ 0.45 PLN*/0%|3.6%, არანაკლებ 0.45 PLN*/0%|3.5%, არანაკლებ 0.45 PLN*/0%
სხვა
4.5-5%
0%
4.5-5%/0%|4%/0%|3.5%/0%|3%/0%|2.5%/0% 4.5-6%*/0%|5%*/0%|4.5%*/0%|4%*/0%|3.5%*/0%
4.5-5%/0%|4%/0%|3.5%/0%|3%/0%|2.5%/0% 4.5-6%*/0%|5%*/0%|4.5%*/0%|4%*/0%|3.5%*/0%
5.5%/0%|5%/0%|4.5%/0%|4%/0%|3.5%/0% 6.5%*/0%|6%*/0%|5.5%*/0%|5%*/0%|4.5%*/0%
2.9%, არანაკლებ 0.30 PLN/0%|2.8%, არანაკლებ 0.30 PLN/0%|2.7%, არანაკლებ 0.30 PLN/0%|2.6%, არანაკლებ 0.30 PLN/0%|2.5%, არანაკლებ 0.30 PLN/0% 3.9%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%|3.8%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%|3.7%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%|3.6%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%|3.5%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%
საგადახდო ტერმინალი
Qiwi
5%
0%
5%/0%|4.5%/0%|4%/0%|3.5%/0%|3%/0% 6%*/0%|5.5%*/0%|5%*/0%|4.5%*/0%|4%*/0%
3%/0%|2.9%/0%|2.8%/0%|2.7%/0%|2.6%/0% 4%*/0%|3.9%*/0%|3.8%*/0%|3.7%*/0%|3.6%*/0%
5%/0%|4.5%/0%|4%/0%|3.5%/0%|3%/0% 6%*/0%|5.5%*/0%|5%*/0%|4.5%*/0%|4%*/0%
TYME
5%
0%
5%/0%|4.5%/0%|4%/0%|3.5%/0%|3%/0% 6%*/0%|5.5%*/0%|5%*/0%|4.5%*/0%|4%*/0%
3%/0%|2.9%/0%|2.8%/0%|2.7%/0%|2.6%/0% 4%*/0%|3.9%*/0%|3.8%*/0%|3.7%*/0%|3.6%*/0%
4%/0%|4%/0%|4%/0%|4%/0%|4%/0% 5%*/0%|5%*/0%|5%*/0%|5%*/0%|5%*/0%
Касса 24
3%
0%
3%/0%|2.9%/0%|2.8%/0%|2.7%/0%|2.6%/0% 4%*/0%|3.9%*/0%|3.8%*/0%|3.7%*/0%|3.6%*/0%
3%/0%|2.9%/0%|2.8%/0%|2.7%/0%|2.6%/0% 4%*/0%|3.9%*/0%|3.8%*/0%|3.7%*/0%|3.6%*/0%
Handy Pay
3%
0%
3%/0%|2.9%/0%|2.8%/0%|2.7%/0%|2.6%/0% 4%*/0%|3.9%*/0%|3.8%*/0%|3.7%*/0%|3.6%*/0%
3%/0%|2.9%/0%|2.8%/0%|2.7%/0%|2.6%/0% 4%*/0%|3.9%*/0%|3.8%*/0%|3.7%*/0%|3.6%*/0%
Московский Кредитный Банк
5%
0%
5%/0%|4.5%/0%|4%/0%|3.5%/0%|3%/0% 6%*/0%|5.5%*/0%|5%*/0%|4.5%*/0%|4%*/0%
5%/0%|4.5%/0%|4%/0%|3.5%/0%|3%/0% 6%*/0%|5.5%*/0%|5%*/0%|4.5%*/0%|4%*/0%
Privatbank
4%
0%
4%/0%|4%/0%|4%/0%|4%/0%|4%/0% 5%*/0%|5%*/0%|5%*/0%|5%*/0%|5%*/0%
4%/0%|4%/0%|4%/0%|4%/0%|4%/0% 5%*/0%|5%*/0%|5%*/0%|5%*/0%|5%*/0%
E-Pay
4%
0%
4%/0%|4%/0%|4%/0%|4%/0%|4%/0% 5%*/0%|5%*/0%|5%*/0%|5%*/0%|5%*/0%
4%/0%|4%/0%|4%/0%|4%/0%|4%/0% 5%*/0%|5%*/0%|5%*/0%|5%*/0%|5%*/0%
Банк24 НацКредит
4%
0%
4%/0%|4%/0%|4%/0%|4%/0%|4%/0% 5%*/0%|5%*/0%|5%*/0%|5%*/0%|5%*/0%
4%/0%|4%/0%|4%/0%|4%/0%|4%/0% 5%*/0%|5%*/0%|5%*/0%|5%*/0%|5%*/0%
Wallet One
5%
0%
5%/0%|4.5%/0%|4%/0%|3.5%/0%|3%/0% 6%*/0%|5.5%*/0%|5%*/0%|4.5%*/0%|4%*/0%
5%/0%|4.5%/0%|4%/0%|3.5%/0%|3%/0% 6%*/0%|5.5%*/0%|5%*/0%|4.5%*/0%|4%*/0%
Wallet One Payment Kiosk
3.95%
2%
3.95%/2%|3.75%/2%|3.55%/2%|3.35%/2%|2.95%/2% 4.95%*/2%|4.75%*/2%|4.55%*/2%|4.35%*/2%|3.95%*/2%
3.95%/2%|3.75%/2%|3.55%/2%|3.35%/2%|2.95%/2% 4.95%*/2%|4.75%*/2%|4.55%*/2%|4.35%*/2%|3.95%*/2%
Standard Bank ATM
3.95%
0.68% + R4
3.95%/0.68% + R4|3.75%/0.68% + R4|3.55%/0.68% + R4|3.35%/0.68% + R4|2.95%/0.68% + R4 4.95%*/0.68% + R4|4.75%*/0.68% + R4|4.55%*/0.68% + R4|4.35%*/0.68% + R4|3.95%*/0.68% + R4
3.95%/0.68% + R4|3.75%/0.68% + R4|3.55%/0.68% + R4|3.35%/0.68% + R4|2.95%/0.68% + R4 4.95%*/0.68% + R4|4.75%*/0.68% + R4|4.55%*/0.68% + R4|4.35%*/0.68% + R4|3.95%*/0.68% + R4
iBox
4%
0%
4%/0%|4%/0%|4%/0%|4%/0%|4%/0% 5%*/0%|5%*/0%|5%*/0%|5%*/0%|5%*/0%
4%/0%|4%/0%|4%/0%|4%/0%|4%/0% 5%*/0%|5%*/0%|5%*/0%|5%*/0%|5%*/0%
EasyPay
4%
0%
4%/0%|4%/0%|4%/0%|4%/0%|4%/0% 5%*/0%|5%*/0%|5%*/0%|5%*/0%|5%*/0%
4%/0%|4%/0%|4%/0%|4%/0%|4%/0% 5%*/0%|5%*/0%|5%*/0%|5%*/0%|5%*/0%
EasyPay
2.5%
0%
2.5%/0%|2.5%/0%|2.5%/0%|2.5%/0%|2.5%/0% 3.5%*/0%|3.5%*/0%|3.5%*/0%|3.5%*/0%|3.5%*/0%
eManat
2.5%
0%
2.5%/0%|2.5%/0%|2.5%/0%|2.5%/0%|2.5%/0% 3.5%*/0%|3.5%*/0%|3.5%*/0%|3.5%*/0%|3.5%*/0%
Элекснет
5%
0%
5%/0%|4.5%/0%|4%/0%|3.5%/0%|3%/0% 6%*/0%|5.5%*/0%|5%*/0%|4.5%*/0%|4%*/0%
5%/0%|4.5%/0%|4%/0%|3.5%/0%|3%/0% 6%*/0%|5.5%*/0%|5%*/0%|4.5%*/0%|4%*/0%
Express Pay
3.6%
0%
3.6%/0%|3.2%/0%|2.8%/0%|2.4%/0%|2%/0% 4.6%*/0%|4.2%*/0%|3.8%*/0%|3.4%*/0%|3%*/0%
3.6%/0%|3.2%/0%|2.8%/0%|2.4%/0%|2%/0% 4.6%*/0%|4.2%*/0%|3.8%*/0%|3.4%*/0%|3%*/0%
Levakand
3.6%
0%
3.6%/0%|3.2%/0%|2.8%/0%|2.4%/0%|2%/0% 4.6%*/0%|4.2%*/0%|3.8%*/0%|3.4%*/0%|3%*/0%
3.6%/0%|3.2%/0%|2.8%/0%|2.4%/0%|2%/0% 4.6%*/0%|4.2%*/0%|3.8%*/0%|3.4%*/0%|3%*/0%
TBC Pay
4.5%
0%
4.5%/0%|4%/0%|3.8%/0%|3.5%/0%|3%/0% 5.5%*/0%|5%*/0%|4.8%*/0%|4.5%*/0%|4%*/0%
4.5%/0%|4%/0%|3.8%/0%|3.5%/0%|3%/0% 5.5%*/0%|5%*/0%|4.8%*/0%|4.5%*/0%|4%*/0%
Pay Box
4.5%
0%
4.5%/0%|4%/0%|3.8%/0%|3.5%/0%|3%/0% 5.5%*/0%|5%*/0%|4.8%*/0%|4.5%*/0%|4%*/0%
4.5%/0%|4%/0%|3.8%/0%|3.5%/0%|3%/0% 5.5%*/0%|5%*/0%|4.8%*/0%|4.5%*/0%|4%*/0%
Express Pay
4.5%
0%
4.5%/0%|4%/0%|3.8%/0%|3.5%/0%|3%/0% 5.5%*/0%|5%*/0%|4.8%*/0%|4.5%*/0%|4%*/0%
4.5%/0%|4%/0%|3.8%/0%|3.5%/0%|3%/0% 5.5%*/0%|5%*/0%|4.8%*/0%|4.5%*/0%|4%*/0%
IPS
4.5%
0%
4.5%/0%|4%/0%|3.8%/0%|3.5%/0%|3%/0% 5.5%*/0%|5%*/0%|4.8%*/0%|4.5%*/0%|4%*/0%
4.5%/0%|4%/0%|3.8%/0%|3.5%/0%|3%/0% 5.5%*/0%|5%*/0%|4.8%*/0%|4.5%*/0%|4%*/0%
სხვა
5%
0-2%
5%/0-2%|4.5%/0-2%|4%/0-2%|3.5%/0-2%|3%/0-2% 6%*/0-2%|5.5%*/0-2%|5%*/0-2%|4.5%*/0-2%|4%*/0-2%
5%/0-2%|4.5%/0-2%|4%/0-2%|3.5%/0-2%|3%/0-2% 6%*/0-2%|5.5%*/0-2%|5%*/0-2%|4.5%*/0-2%|4%*/0-2%
6%/0-2%|5.5%/0-2%|4%/0-2%|4.5%/0-2%|4%/0-2% 7%*/0-2%|6.5%*/0-2%|5%*/0-2%|5.5%*/0-2%|5%*/0-2%
4%/0-2%|3.7%/0-2%|3.5%/0-2%|3.3%/0-2%|3%/0-2% 5%*/0-2%|4.7%*/0-2%|4.5%*/0-2%|4.3%*/0-2%|4%*/0-2%
6%/0-2%|5.5%/0-2%|4%/0-2%|4.5%/0-2%|4%/0-2% 7%*/0-2%|6.5%*/0-2%|5%*/0-2%|5.5%*/0-2%|5%*/0-2%
5%/0-2%|4.5%/0-2%|4%/0-2%|3.5%/0-2%|3%/0-2% 6%*/0-2%|5.5%*/0-2%|5%*/0-2%|4.5%*/0-2%|4%*/0-2%
მობილური ოპერატორები
МТС
5%
10%
5%/10%|4.8%/10%|4.6%/10%|4.4%/10%|4.2%/10% 6%*/10%|5.8%*/10%|5.6%*/10%|5.4%*/10%|5.2%*/10%
5%/10%|4.8%/10%|4.6%/10%|4.4%/10%|4.2%/10% 6%*/10%|5.8%*/10%|5.6%*/10%|5.4%*/10%|5.2%*/10%
Билайн
5%
6%-დან
5%/6%-დან|4.5%/6%-დან|4%/6%-დან|3.5%/6%-დან|3%/6%-დან 6%*/6%-დან|5.5%*/6%-დან|5%*/6%-დან|4.5%*/6%-დან|4%*/6%-დან
5%/6%-დან|4.5%/6%-დან|4%/6%-დან|3.5%/6%-დან|3%/6%-დან 6%*/6%-დან|5.5%*/6%-დან|5%*/6%-დან|4.5%*/6%-დან|4%*/6%-დან
Мегафон
5%
10.6%
5%/10.6%|4.8%/10.6%|4.6%/10.6%|4.4%/10.6%|4.2%/10.6% 6%*/10.6%|5.8%*/10.6%|5.6%*/10.6%|5.4%*/10.6%|5.2%*/10.6%
5%/10.6%|4.8%/10.6%|4.6%/10.6%|4.4%/10.6%|4.2%/10.6% 6%*/10.6%|5.8%*/10.6%|5.6%*/10.6%|5.4%*/10.6%|5.2%*/10.6%
KievStarUAH
4%
5.5%
4%/5.5%|4%/5.5%|4%/5.5%|4%/5.5%|4%/5.5% 5%*/5.5%|5%*/5.5%|5%*/5.5%|5%*/5.5%|5%*/5.5%
4%/5.5%|4%/5.5%|4%/5.5%|4%/5.5%|4%/5.5% 5%*/5.5%|5%*/5.5%|5%*/5.5%|5%*/5.5%|5%*/5.5%
Теле2
5%
15.5%
5%/15.5%|4.8%/15.5%|4.6%/15.5%|4.4%/15.5%|4.2%/15.5% 6%*/15.5%|5.8%*/15.5%|5.6%*/15.5%|5.4%*/15.5%|5.2%*/15.5%
5%/15.5%|4.8%/15.5%|4.6%/15.5%|4.4%/15.5%|4.2%/15.5% 6%*/15.5%|5.8%*/15.5%|5.6%*/15.5%|5.4%*/15.5%|5.2%*/15.5%
ნაღდი ანგარიშსწორება
Przelew Bankowy
2.9%, არანაკლებ 0.30 PLN
0%
2.9%, არანაკლებ 0.30 PLN/0%|2.8%, არანაკლებ 0.30 PLN/0%|2.7%, არანაკლებ 0.30 PLN/0%|2.6%, არანაკლებ 0.30 PLN/0%|2.5%, არანაკლებ 0.30 PLN/0% 3.9%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%|3.8%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%|3.7%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%|3.6%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%|3.5%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%
2.9%, არანაკლებ 0.30 PLN/0%|2.8%, არანაკლებ 0.30 PLN/0%|2.7%, არანაკლებ 0.30 PLN/0%|2.6%, არანაკლებ 0.30 PLN/0%|2.5%, არანაკლებ 0.30 PLN/0% 3.9%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%|3.8%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%|3.7%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%|3.6%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%|3.5%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%
Kantor Polski
2.9%, არანაკლებ 0.30 PLN
0%
2.9%, არანაკლებ 0.30 PLN/0%|2.8%, არანაკლებ 0.30 PLN/0%|2.7%, არანაკლებ 0.30 PLN/0%|2.6%, არანაკლებ 0.30 PLN/0%|2.5%, არანაკლებ 0.30 PLN/0% 3.9%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%|3.8%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%|3.7%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%|3.6%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%|3.5%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%
2.9%, არანაკლებ 0.30 PLN/0%|2.8%, არანაკლებ 0.30 PLN/0%|2.7%, არანაკლებ 0.30 PLN/0%|2.6%, არანაკლებ 0.30 PLN/0%|2.5%, არანაკლებ 0.30 PLN/0% 3.9%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%|3.8%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%|3.7%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%|3.6%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%|3.5%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%
VIA - Moje Rachunki
2.9%, არანაკლებ 0.30 PLN
0%
2.9%, არანაკლებ 0.30 PLN/0%|2.8%, არანაკლებ 0.30 PLN/0%|2.7%, არანაკლებ 0.30 PLN/0%|2.6%, არანაკლებ 0.30 PLN/0%|2.5%, არანაკლებ 0.30 PLN/0% 3.9%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%|3.8%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%|3.7%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%|3.6%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%|3.5%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%
2.9%, არანაკლებ 0.30 PLN/0%|2.8%, არანაკლებ 0.30 PLN/0%|2.7%, არანაკლებ 0.30 PLN/0%|2.6%, არანაკლებ 0.30 PLN/0%|2.5%, არანაკლებ 0.30 PLN/0% 3.9%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%|3.8%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%|3.7%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%|3.6%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%|3.5%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%
Żabka i Freshmarket
2.9%, არანაკლებ 0.30 PLN
0%
2.9%, არანაკლებ 0.30 PLN/0%|2.8%, არანაკლებ 0.30 PLN/0%|2.7%, არანაკლებ 0.30 PLN/0%|2.6%, არანაკლებ 0.30 PLN/0%|2.5%, არანაკლებ 0.30 PLN/0% 3.9%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%|3.8%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%|3.7%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%|3.6%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%|3.5%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%
2.9%, არანაკლებ 0.30 PLN/0%|2.8%, არანაკლებ 0.30 PLN/0%|2.7%, არანაკლებ 0.30 PLN/0%|2.6%, არანაკლებ 0.30 PLN/0%|2.5%, არანაკლებ 0.30 PLN/0% 3.9%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%|3.8%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%|3.7%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%|3.6%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%|3.5%, არანაკლებ 0.30 PLN*/0%
ბანკის ფილიალები
Standard Bank Branch
3.95%
1.47% + R4
3.95%/1.47% + R4|3.75%/1.47% + R4|3.55%/1.47% + R4|3.35%/1.47% + R4|2.95%/1.47% + R4 4.95%*/1.47% + R4|4.75%*/1.47% + R4|4.55%*/1.47% + R4|4.35%*/1.47% + R4|3.95%*/1.47% + R4
3.95%/1.47% + R4|3.75%/1.47% + R4|3.55%/1.47% + R4|3.35%/1.47% + R4|2.95%/1.47% + R4 4.95%*/1.47% + R4|4.75%*/1.47% + R4|4.55%*/1.47% + R4|4.35%*/1.47% + R4|3.95%*/1.47% + R4
სს "ეკსიმბანკ ყაზახეთის" კლიენტებს, რომლებსაც გახსნილი აქვთ ანგარიშსწორების ანგარიში და ახორციელებენ ანგარიშსწორებას ხელშეკრულების საფუძველზე, მოქმედებს 2,7% ტარიფი
*ტარიფში შედის კონვერტაციის საკომისიო