გამოყენების პირობები

გამოყენების პირობები

საგადახდო სერვისი Wallet One შესაძლებლობას გაძლევთ განახორციელოთ გადახდები, გადარიცხვები, საქონლის და მომსახურების საფასურის გადახდა. ანგარიში, რომელსაც თქვენ არეგისტრირებთ არის მულტისავალუტო საგადახდო ინსტრუმენტი და მისი გამოყენება შესაძლებელია მთელს მსოფლიოში.

გთავაზობთ გაეცნოთ იურიდიული დოკუმენტაციის შინაარსს, რომელშიც მოცემულია დოლარის, რუბლის ბელორუსულ რუბლის გრივნის, ტენგეს, სამონის ან რანდას ვალუტით გადახდის სერვისების გამოყენების წესები.

სერვისის რეგისტრაციით თქვენ ეთანხმებით ყველა პირობებს, რომელიც მოცემულია ელექტრონულ ხელშეკრულებაშია მოცემული, შესაბამისად დათანხმების შემდეგ ხელშეკრულება თქვენსა და საგადახდო სისტემა Wallet One-ს შორის ავტომატურად გაფორმებულად ითვლება.