Tariflәr

Tariflәr

Pulsuz
Cüzdanın yaradılması, tәtbiqi
Balansın artırılması
İnternet mağazalarında ödәmә
Daxili köçürmәlәr
Xidmәt haqlarının ödәnilmәsi

Özünüz üçün Wallet One cüzdanını yaradın vә sadә, multivalyutalı ödәmә vasitәsi әldә edin. Cüzdanla әmәliyyatların әksәriyyәti pulsuzdur! Hesabınızın balansını istәdiyiniz şәkildә artırın: nәğd, elektron pul vә ya kartdan köçürmә ilә. Әn uyğun vә rahat balans artırma üsulları – heç bir komissiya haqqı ödәmәdәn.

İnternet mağazalarında alış-veriş, kommunal, mobil rabitә vә ya internet xidmәt haqqlarını ödәyin, hәmçinin başqa ölkәlәrә, yaxınlarınıza pul köçürdün. Şәxsi kabinetdә etdiyiniz hәr hansı әmәliyyat üçün olan tarif tranzaksiyanın icrasından әvvәl qeyd olunur.