İnternetlә ödәmә hәlә heç vaxt bu qәdәr asan olmayıb!
Multivalyutalı cüzdan
Müxtәlif ölkәlәrdә provayderlәrә ödәmә, transsәrhәd köçürmәlәr, bütün dünya üzrә internet mağazalarında alış-veriş
Sәrhәdsiz köçürmә imkanları
E-mail ilә, telefon nömrәsi ilә, SWIFT sistemi ilә, VISA vә MasterCard kartlarına, pul köçürmә sistemlәri vasitәsilә vә bir çox başqaları…
Müxtәlif valyutalarla müxtәlif ölkәlәrdә 500.000 balans artırma vә pul çıxartma mәntәqәsi
İndi siz asanlıqla balansınızı artıra vә nәğd pul çıxara bilәcәksiniz. Balans artırma mәntәqәlәrinin әksәriyyәti pulsuzdur.
RAHAT KABİNET
RAHAT MOBİL PROQRAM
Sizin üçün әn rahat proqram hazırlamışıq – yoxlayın, bәyәnәcәksiniz!
Müxtәlif valyutalarla
işlәyin, ödәyin, köçürün,
mübadilә edin
Özünüzә uyğun şәkildә
sazlayın
ASAN Vә SәRFәLİ ÖDәYİN
10.000-dәn çox provayder
әmәliyyatların әksәriyyәtinә görә komissiya haqqı 0%
Şifrә ilә köçürmәlәr
Vәsaitin ani oturması
12.000.000 istifadәçi
15 beynәlxalq partnyorları
500.000 balans artırma mәntәqәsi
80 ölkәnin kartına vәsaitin çıxarılması
Real vaxt rejimindә dәstәk
50%-dәk endirimlәr әldә edin
Ödәmәlәrin planlaşdırılması
Xәrclәrin statistikası
Wallet One ödәmә sistemi artıq 15 beynәlxalq tәrәfdaşları tәrәfindәn istifadә olunur

ABŞ ofisi

3651 Lindell Road, Suite D225. Las Vegas NV 89103

+1 (702) 48-55-886

RUSİYA ofisi

123317, Москва, ММДЦ «Москва-Сити», Пресненская набережная, д. 10, блок С, офис 448

+7 (495) 777-11-25

POLŞA ofisi

St. Aleja Kasztanowa, n. 3A-5, Wroclaw, code 53-125

+48 71 661 14 69

BELARUS ofisi

UKRAYNA ofisi

Kiev

House 14, office 32, lane Ruslana Luzhevskogo, Kiev, 03039

+38 044 585 90 05

QAZAXISTAN ofisi

8 office, 612 office, 6th floor, Timiryazeva street 28B, Almaty

+7 (777) 622-32-32

GÜRCÜSTAN ofisi

Mickevichi st. 27g, Tbilisi

+995 (32) 203-33-33

MOLDOVA ofisi

Chisinau, MD-2005, A. Diorditsa Str. 5, office 158

+373 (22) 509 606

TACİKİSTAN ofisi

г. Худжанд, ул. Ленина, 51

+992 (44) 6252022

ZAMBİYA ofisi

Plot NO. 627, Alliance House, 5th Floor, Cairo road, Lusaka, Zambia

AZӘRBAYCAN ofisi

Bakı, AZ1025, A. Nobel pr. 15, “Azure” biznes mәrkәzi

ÇİN ofisi

г. Шанхай, ул. Цзиньху 99, здание 3, офис 608

+86 21 51351802, 58435025

MOZAMBİK ofisi

CӘNUBİ AFRİKA RESPUBLİKASI ofisi

210 Amarand Avenue (cnr Amarand & Mercy), Pegasus Building Menlyn Maine, Waterkloof Glen Ext 2, Pretoria, 0181, South Africa

15

iştirakçı ölkә

12.000.000
istifadәçi
500.000
balans artırma mәntәqәsi

Avropa, ABŞ, Rusiya, MDB,

Çin, CAR vә daha 58 ölkә