CMS Joomla VirtueMart 2 üçün ödənişləri qəbul edən modul

CMS Joomla VirtueMart 2 üçün ödənişləri qəbul edən modul

Joomla! + Virtuemart — это бесплатная популярная CMS + бесплатный скрипт интернет-магазина, позволяющие организовать электронную торговлю на самом высоком уровне с минимальными затратами. Каждый пользователь, желающий открыть магазин в Интернете, может использовать эти компоненты для продажи своих товаров.

CMS versiyası: başlayaraq 2.5
Modulun versiyası: başlayaraq 2.0
  1. Modulun quraşdırılması
  2. Modulun ayarları
  3. İntegrasiya

Modulun quraşdırılması

1. Joomla quraşdırma vasitәsilә yüklәnmiş plagini qurun.

2. Plagini aktiv edin.

3. VirtueMart parametrlәrindә açılan siyahıda Walletone Payment seçerek yeni ödәniş üsulu әlavә edin.

Modulun ayarları

Ödәniş modulu ilә inteqrasiya üçün cüzdanı ayarlayarak başlayın. Sizin cüzdana keçәrәk әgәr öncәdәn edilmiyibsә internet mağazanı aktivlәşdirәrәk “Mağaza” bölümünә keçirsiz. Orda aşağıdakı formulu görürsüz:

Cüzdanın ayarları

  • Adı – internet mağazanın adını qeyd edirsiz
  • Saytın ünvanı – Sizin internet mağazanın ünvanını daxil edin, sonra onu tәsdiq etmәk lazımdır.

Qeyd edin digәr mәlumatları mağaza haqında: qısa tәsviri, texniki dәstәk vә mühasibatlıqın әlaqә mәlumatların.

İntegrasiya

Keçin şәxsi kabinet, «Mağaza» bölmәsi, «İntegrasiya» bәndi.

İntegrasiya

Mәrhәlә 1. Bölmәdә URL ünvanı bu formatında qeyd edin: http://sizin mağazanın ünvanı /index.php?option=com_virtuemart&view=pluginresponse&task=pluginnotification&tmpl=component&pelement=walletone&format=raw

Mәrhәlә 2. Parametrlәri qeyd edәrәk gizli açarı generasiya edin: mәlumatların göndәrilmәsi- POS, ЭЦП metodun formalaşması -MD5

Mәrhәlә 3. İnternet-mağazanın nәzarәt panelinә keçin vә yaradılan ödәniş üsuların ayarlarında cüzdanın nömrәsin qeyd edin vә generasiya olunmuş açarı.

Modulun ayarları

Vahid xәzinәyә yolu ilә Virtuemart ödәnişlәri qәbul etmәyә hazirdı!