CMS Insales üçün ödənişləri qəbul edən modul

CMS Insales üçün ödənişləri qəbul edən modul

InSales is a full-fledged platform for online stores including a variety of integrations, reliable hosting and 24/7 support.

CMS versiyası: Hamısı
Modulun versiyası: Mәlumat yoxdur

1. Әlavәni quraşdırma

Ayarlara başlamadan әvvәl lazımdır keçmәk qeydiyyatdan vә Vahid Xәzinәdә akkaunt açmaq. Qeydiyyat prosesi haqqında daha әtraflı mәlumat üçün xüsusi bölmәsindә öyrәnә bilәrsizsaytdan.

“Әlavәlәr Mәrkәzi” keçin, inkişaf etmiş funksionallığ, orada “W1 Vahid Xәzinә” әlavәsin tapın. “Quraşdır” basın .Sonra, quraşdırılmış әlavәlәr bölümündә “W1 Vahid Xәzinә” әlavәsi ilә üzbә üz “Giriş” düymәsini basın.

2. Әlavәnin ayarlanması

Sizin әlavә artıq qurulmuşdu, ayarlarda bir neçә addım qalır. Vahid Xәzinәdә sizin akkauntun mәlümatın tapmaq lazımdır, bunun üçün ayarlarda “İnteqrasiya” sәhifәsinә keçәrәk walletone.com.

Bәndindә «URL skripti» daxil edirik «http://insales.walletone.com/walletone_result».

“ERİ metodun formalaşması” bәndindә MD5 seçirik. Bu ad altında nömrәlәr vә latın hәrflәrdәn ibarәt uzun sәtir әmәlә gәlir. Sәtiri kopyalayın.

Keçirik әlavәnin ayarlarınavә sәtiri “Sizin Xәzinәnin ERİ (MD5 / SHA1)” yazısı altında ki bәndә daxil edin».

Yenidәn akkauntun ayarlarına keçirik walletone.com surәti vә mağaza tanıdan panoya
vә mağazanın identifikatorun kopya edirik.

Sizin mağazanızda insales quraşdırılmış valyutanı seçin (yoxlamaq olar bu linklә). Nәticәni yadda saxlayırıq. Belә ki, W1 Vahid Xәzinә vasitәsilә ödәniş yaratmışdız. Sizә Vahid Xәzinәnin bütün ödәniş üsuları açıq olacaq: plastik kartlar, elektron pul, ödәmә terminaları, Evroset, Svyaznoy vә s. rabitә salonları.

3. Ödәmә üsulunu Ayarlama

(Ödәniş W1 Vahid Xәzinә vasitәsilә) ödәniş metodun adına basaraq, onun redaktә edilmәsinә keçirik.

Çatırılma üsularına bağlantını seçmәlisiz, yәni o üsuları seçmәlisiz ki W1 Vahid Xәzinә ilә ödәniş imkanı olsun. Siz hәmçinin adı vә istifadәçi üçün bildirişi dәyişә bilәrsiniz. Qalan variantları heç bir müdaxilә tәlәb etmir. Nәticәni yadda saxlayırıq.

Sizin mağaza ödәnişlәri qәbul etmәyә hazırdır!

3. Fәrdi ödәmә üsulların ayarlama

Sizin ödәniş sәhifәnizdә ayrı ayrı ödәniş üsuların qeyd etmәk istәyirizsә onda siz onıarı ayrı düymәlәr/sәtirlırlә qoşa bilәrsiniz.

Sizin internet mağazanızda hәr ödәniş metodu üçün ayrı sәtir kimi baxmaq olacaq.

Sizin mağaza ödәnişlәri qәbul etmәyә hazırdır!