Sifarişin ödәnilmәsi üçün link

Sifarişin ödәnilmәsi üçün link

Vahid xәzinә vasitәsilә ödәnişlәri qәbul etmәk üçün mütlәq deyil bütün incәliklәri anlamaq vә inteqrasiya yerinә yetirmәk.
Sifarişin sayı azdırsa, siz müştәrilәrә ödәmә üçün link göndәrә bilәrsiniz.

Ödәnilmәsi üçün linki e-poçtu ilә müştәriyә şәxsi kabinetdәn “Hesablar” bölümündә “Hesabı qöndәr” düymәsini basaraq göndәrmәk mümkündü vә ya aşağıdakı forma vasitәsilә generasiya edәrәk..

Bu funksiya o zaman mümkündür ki sizin hesabda ERİ yoxlama söndürülmüş olsun. ERİ-nı söndürmәk üçün,şәxsi kabinetdә “Ayarlar”-“İnternet mağaza” bölümündә “İmza növü” sahәsindә “İstifadә etmәyin” bәndi seçin.

Sifariş forması


Satıcı:Qeydiyyat zamanı internet mağazaya verilәn nömrәni burada daxil edin.
Sifarişin mәblәği:Mәblәğ “vergüldәn” sonra 2 regemә kimi azaldılıb, mәsәlәn1000.00 vә ya 431.50
Valyuta:  
Sifariş tәsviri:
 Ödәnişin sәhifәsinә keçmәk vә linki kopya etmәk üçün düymәni basın (aşağıya baxın).

Link

“Davam et” düymәsinә basdıqdan vә formanı Vahid xәzinәyә göndәrdikdәn sonra sizin sifarişin ödәniş sәhifәsinә keçәcәksiz. Şәkildә göstәrildiyi kimi, brauzerin sәtirindәn linki kopyalayın vә e-mail ilә göndәrin.